La nostra botiga utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar el funcionament de la nostra web, flux de dades multimèdia, creació d'estadístiques i xarxes socials.

Si no està satisfet al rebre el producte, disposa de 14 dies naturals a partir de la data en que s’hagi rebut el paquet per a la devolució del mateix, a ser possible en el embalatje original. Els productes retornats han d’estar en perfectes condicions. Un cop comprovat que l’estat és el correcte. Es procedirà a la devolució de l’import incloses les despeses d’enviament. El consumidor haurà d’abonar les despeses d’enviament de la devolució.

En cap cas s’admetran devolucions de productes personalitzats.