La nostra botiga utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar el funcionament de la nostra web, flux de dades multimèdia, creació d'estadístiques i xarxes socials.

AVÍS LEGAL

El present avís legal (en endavant, l'"Avís Legal" ) regula l'ús del servei del Web-Site d'Internet www.filifil.com (en endavant, "Web") de Fil i Fil - Susanna Vicente Casas, amb domicili social a Carretera de Sant Joan, 7. 17867, Camprodon (Espanya) amb NIF 47.795.085.G

filifil.com és un servei digital interactiu on els usuaris poden trobar continguts, productes i serveis relacionats amb el món de la moda, els jocs i els accesoris infantils.

Tots els productes i serveis de la present web son prestats per Fil i Fil de conformitat amb la normativa vigent en matèria de serveis telemàtics.

Legislació

Així mateix, l'us de la Web es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions, posats en coneixement de l'Usuari per que substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal.

Amb caràcter general les relacions entre Fil i Fil amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Ús i accès d'Usuaris.

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accès a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Fil i Fil.

L'accès a qualsevol dels productes o serveis inclosos en la present web per part de l'Usuari es realitzarà sota la seva única i exclusiva responsabilitat, exonerant a Fil i Fil de qualsevol responsabilitat al respecte. Fil i Fil podrà rebutjar l'accès a qualsevol Usuari des del moment en el que tingui coneixement de que l'Usuari no compleix amb els requisits abans citats.

L'ús de la Web atribueix la condició d'Usuari de la Web (en endavant, "l'Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cascuna de les disposiciones incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Fil i fil en el moment mateix en que l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que es proposi usar la Web, ja que aquell pot patir modificacions.

El titular adverteix que al no ser el propietari dels drets de propietat intel·lectual de tota la informació continguda en la web, no es responsabilitza de que la mateixa sigui veraç ni de que estigui degudament actualitzada. Per dita raó, el titular no respondrà de la seva autoria, excepte en els casos del dol o negligència greu per la seva part.

El titular de la Web no s'identifica amb les opinions abocades en la mateixa per els seus col·laboradors. 

Propietat intel·lectual i industrial 

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de la pàgina web, el seu disseny gràfic i códics són titularitat de Fil i Fil i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altre activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte amb el consentiment per escrit de Fil i Fil.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de Fil i Fil son propietat dels seus amos i estan protegits per la llei

Contingut  de la web i enllaços (links)

Fil i fil no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de les seves pàgines web, essent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els usa.

Fil i fil no asumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços (links) o buscadors de les pàgines web de Fil i Fil.

La presència d'enllaços (links) en les pàgines web de Fil i fil té finalitat merament informativa i en cap cas suposa sugerència, invitació o recomenació sobre els mateixos.

Intercanvi o difusió d'informació 

Fil i fil declina tota responsabilitat que es derivi de l'intercanvi d'informació entre Usuaris a través de les seves pàgines web. La responsabilitat de les manifestacions difoses en les seves pàgines web correspon a qui les realitza.

Les dades personals que ens aporti s'inclouran en els nostres fitxers, amb la finalitat de ser usats única i exclusivament per atendre adecuadament a les seves sol·licitus d'informació, per la cual cosa seran tractats amb confidencialitat.

En qualsevol moment pot accedir, rectificar, cancelar o oposar-se al tractament de les seves dades dirigint-se a: info@filifil.com